Nekomplikovaný způsob dispozice prostorů díky montáži regálových systémů


NaÄerpejte dostatek inspirace k zajiÅ¡tÄ›ní produktivního Å™eÅ¡ení využitelnosti prostoru ve skladu. Regálové systémy patří k neodmyslitelné výbavÄ› tÄ›chto objektů. PotÅ™ebujete-li mít veÅ¡keré zboží na oÄích a okamžitÄ› k dispozici, je pÅ™ipraven tým profesionálů sestavit projekt, který na jedné stranÄ› poÄítá s maximálním možným využitím prostoru pro uložení nejvyššího možného objemu zboží, a na druhé stranÄ› umožní jednoduchou, rychlou a nenároÄnou manipulaci různými typy přístrojové techniky. Vysokozdvižný a nízkozdvižný vozík i jednotlivé druhy jiných nakladaÄů budou mít svoji práci naprosto snadnÄ› zpřístupnÄ›nu. TradiÄní spoleÄnost, která se může chlubit nespoÄetnou Å™adou úspěšnÄ› realizovaných zakázek, je pÅ™ipravena poskytnout Vám své know-how, jak zatoÄit s nesystematiÄností, nepořádkem a chaosem ve skladu i průmyslových objektech variabilního typu.

S individuálním přístupem vše pro stoprocentní spokojenost zákazníka

Posilte organizaci práce ve skladu. Regálové systémy v tÄ›chto ohledech zajistí vÅ¡e potÅ™ebné. Policové, konzolové, archivaÄní, paletové i pojízdné regály umožní, že zboží bude snadno přístupné a veÅ¡kerý sortiment bude pÅ™ehlednÄ› uložen. Staňte se spokojeným zákazníkem ověřené spoleÄnosti, která si na nic nehraje. Získáte kvalitní vybavení skladu, které Vám zpříjemní pracovní život. Charakter jednotlivých typů konstrukÄních prvků je vytvářen s ohledem na respektování veÅ¡kerých platných legislativních norem v oblasti bezpeÄnosti práce, tudíž Å¡piÄková kvalita materiálů i konstituování instalaÄních soustav je výrobcem garantována. Vysoká nosnost, stabilní zázemí a různorodé rozmÄ›ry jsou rovněž zajiÅ¡tÄ›ny. Pro projektanty specializované spoleÄnosti nejsou problémem ani netypická přání klientů. VÅ¡e je k maximální spokojenosti, využitelnosti, vÄas a za rozumnou cenu splnÄ›no.