Halogenidové výbojky versus světelný smog


V poslední době se hodně diskutuje o stresovém přetížení současné civilizace, která je mimo jiné vystavena i tzv. světelnému smogu. Rostoucí požadavky běžné populace a stoupající počet zábavních podniků a dopravních uzlů klade vysoké nároky na osvětlovací techniku a v souvislosti s tím přichází otázka, čím a jak optimálně svítit, abychom nebyli omezováni v aktivním životě a zároveň dbali na zdravotní aspekty.

osvětlení stadionu

Nové typy světlometů

Sportovní areály vyžadují značné množství umělého světla. Probíhající soutěže na obřích atletických stadionech, na fotbalových hřištích nebo v hokejových halách sledují miliony diváků a podmínkou jak pro přímé sledování, tak i pro televizní přenosy jsou vysoké nároky na technické zabezpečení. Součástí tohoto procesu je osvětlovací technika. Do značné míry se zde uplatňují vysokotlaké výbojky sodíkových nebo halogenidových par a v menší míře pak LED diodové reflektory.
Ve společnosti se však dnes ozývají i kritické hlasy vůči rušivým vlivům světelného smogu na okolní prostředí v nočních hodinách a s tímto problémem se začaly zabývat i konstrukční kanceláře výrobců osvětlovací techniky. Např. společnost Philips vyvinula systém „Opti Vision“ reflektorů s plochými skly, které zajistí předávání světla jen tam, kde je třeba, aniž by světlo bylo všesměrové a osvětlovalo nežádoucím způsobem i okolí.

led světla

Eliminace rušivého smogu v dopravě

Rostoucí světelné znečištění vyžaduje změnu přístupu nejen u výrobců, ale i v místech, kde se svítidla uvádí do provozu. To se týká mimo jiné i sektoru dopravy. Využití směrových speciálních světlometů najde uplatnění v silničních tazích a železničních koridorech, ty mohou být dobře osvětlené, ale zároveň nebudou oslňovat řidiče a osvětlovat okolní prostor obytných zón. Není to tedy důvod k tomu omezovat světelný tok a výkon halogenidových výbojek tam, kde je prvořadá bezpečnost silničního provozu, bezpečí cestujících na železnici a zabezpečení parkovišť, nadjezdů, křižovatek a frekventovaných přechodů pro chodce a stezek pro cyklisty.