Je praxe nezbytná?

Každý jsme byli mladí, a tudíž to známe. Kdo nezačal hned po škole podnikat nebo neměl vystudovaný obor, o který byl opravdu velký zájem, ten často musel na mnoha pohovorech přesvědčovat případné budoucí zaměstnavatele, že i bez praxe je schopen plnohodnotně vykonávat svou práci. Samozřejmě až po vyučení. Jenže to je začarovaný kruh. Člověk nedostane práci, protože je příliš nezkušený a nemá praxi, ale zároveň si tu praxi nemá kde udělat, jelikož ho nikde nevezmou právě z důvodu nedostatku zkušeností. Dnes to naštěstí již takový problém není, ale znovu může být.
spolupráce žen

Výhody stáží

V současnosti je už vcelku běžné, že mladí studenti středních nebo vysokých škol chodí do firem na stáže. Díky tomu se trochu otrkají a poznají, jak vypadá práce v praxi ještě dříve, než dostanou diplom. Pozitivní zkušenosti se dají získat hlavně ve firmách, které stážisty berou vážně a opravdu je chtějí něčemu přiučit. Úplně ideální stav pak je, když se student dohodne s majitelem firmy na tom, že pro něj bude po dokončení studia pracovat. V takovém případě je i v majitelově zájmu, aby se dotyčná stážista opravdu něco naučil a až vyjde školu, nastoupil jako hotový pracovník s dostatečnými zkušenostmi.
mladá kariéristka

Nevýhody

Žel, ne vždy mají firmy vyloženě potřebu stážisty skutečně něco neučit. Naopak, většinou je chtějí naplno vytěžit a nebozí studenti místo toho, aby se naučili něco ze svého oboru vaří kávu, přenášejí spisy z jednoho místa na druhé nebo třídí šanony. To samozřejmě není úplně ideální stav. Student se sice nic nenaučí, ale i přesto si může dát do životopisu, že se účastnil stáže tam a tam. To může být matoucí pro příštího zaměstnavatele, který nabude dojmu, že nový pracovník už nějaké zkušenosti má, a tudíž je možné mu svěřit i složitější úkoly, které samozřejmě dotyčný bývalý stážista nedokáže plnohodnotně splnit. Samotná praxe je tedy rozhodně výhodná, ale hodně záleží na tom, kde se koná.