Úspěšným podnikatelem se člověk nerodí, ale stává

Některým lidem se v podnikání daří od okamžiku, kdy si vyzvedli na Živnostenském úřadě svůj živnostenský list, někteří jsou smolaři. Místo závisti je na místě klást si otázku, co odlišuje úspěšné lidi od neúspěšných. Samozřejmě někteří lidé mají určité dispozice, někteří nikoli, ale ty nejdůležitější kompetence člověk může získat učením a sebezdokonalováním. Respektive, úspěšným byznysmenem se člověk nerodí, ale stává. Dobré je začít malými triky, které jsou ovšem úspěšným lidem vlastní. Pojďme se na ně podívat.
 aktovka, boty a zápisník

Pár užitečných tipů nejen pro úspěšného podnikatele

·         Vytvářejte prostředí pro plodnou diskuzi – jsou lidé, kteří nesnesou diskuzi, mají své vize. Ale nic neprospěje úspěšnému projektu tolik, jako plodná diskuze, do které je zapojený tým.
·         Oslovujte kolegy jejich jménem. Je v mnoha případech uchovat vykání, ale vždy na druhé lidi působí lépe, když jsou osloveni např. pane Karle než pane Nováku.
·         Nehrbte se, čili dbejte na správné držení těla – možná to zní směšně, ale pod tíhou stresu se člověk někdy nakrčí. Zůstat ve vzpřímené pozici znamená udržet si postoj úspěšných lidí.
·         Nikdy neříkejte nevím a myslím – vy musíte vědět co ano a ne. Také nemyslíte, ale víte. Jinak dáte najevo, že nemáte jasno.
·         Buďte kladně naladěný – pozitivní myšlení nabije druhé energií a to jak klienty, tak zákazníky.
·         Buďte sebevědomí – ve smyslu vědom si svých schopností, slabostí, svého potenciálu, který lze vyvíjet, nebo naopak potlačit.
·         Nepropadejte panice – jsou situace, kdy se opravdu všechno hroutí. Důležité je zachovat klid v každé situaci, protože každá situace má své řešení a po každé noci přijde ráno.
muž v obleku s pc
Mějte disciplínu, zodpovědnost a zásady– poslední zásada leč jistě nejzásadnější. Druzí lidé by se na Vás měli spolehnout. Dodržování termínu by měla být samozřejmost, pokud něco nevyjde, je na místě umět se omluvit a přiznat vlastní chybu